Sport-Vredesproject in 2009

Doe mee – meldt u aan met uw Sport-Vredesproject in 2009!

Sport bevordert een cultuur van vrede en tolerantie en brengt mensen ver over nationale, etnische en sociale grenzen heen bij elkaar en schept wederzijds begrip, erkenning en respect. Dit is nodig in deze tijd, opdat mensen nader tot elkaar groeien en met elkaar kunnen leven. Daarom hebben de Verenigde Naties 2009 uitgeroepen tot het jaar van reconciliation, wat de vrede tussen de mensen moet bevorderen.

De door de S.E.R. Stichting NL wil u daarom graag ondersteuning bieden bij het opzetten van een sport-vredesproject.

Uw project

Aan uw creativiteit worden geen beperkingen gesteld: het kan de ontwikkeling zijn van een nieuwe vorm van sport die geen winnaars en verliezers kent, of een sportevenement, waarbij tijdens het spel de teams worden gewisseld om een nieuwe gezichtshoek te krijgen of waarbij sociaal ongelijke groepen, die in het dagelijkse leven elkaar niet zouden ontmoeten, door uw project een nieuw gevoel van saamhorigheid ervaren.

Meldt u zich met uw project aan! Alles wat de vrede, het samenzijn en de vreugde van het gemeenschappelijke handelen op het gebied van de sport bevordert, is welkom. Iedereen kan meedoen: verenigingen, individuele personen, scholen, sportcentra, therapeuten, etc.

De subsidie

De eerste vier genomineerde projecten ontvangen een financiële subsidie voor de uitvoering ervan van 2 x 1000 € en 2 x 500 €. Alle ingediende projecten worden, in zoverre de deelnemers dit wensen, gepubliceerd op de informatie-site van de S.E.R. Stichtingen en daarmee aan de Verenigde Naties gepresenteerd.